Ώρες Λειτουργίας

Δευ-Παρ 09:00-17:00

info@grandcover.gr

(+30) 210 34 55 090

Πειραιώς 205

177 78, Ταύρος

Δώστε εδώ τη συγκατάθεσή σας ηλεκτρονικά

Χρειάζεστε βοήθεια;

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σας είμαστε στη διάθεσή σας από Δευτέρα έως Παρασκευή από 09:00 έως 17:00 και απαντάμε στο τηλέφωνο 210 34 55 090.

Εναλλακτικά μπορείτε να μας στείλετε email στο info@grandcover.gr

Συναίνεση στην τήρηση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Ο παρακάτω αναφερόμενος και εφεξής καλούμενος «Υποκείμενο των δεδομένων», σύμφωνα με το άρθρο 6.1α του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 (GDPR), δηλώνω ρητά και χωρίς επιφύλαξη, ότι αφού ενημερώθηκα επαρκώς με απλό, σαφή και κατανοητό τρόπο σχετικά με την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από την GRAND COVER ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. καλούμενη στη συνέχεια «Εταιρία» δίνω με την παρούσα τη συγκατάθεσή μου για τους ακόλουθους σκοπούς:
Ονοματεπώνυμο*
Παρακαλούμε συμπληρώστε το ονοματεπώνυμό σας

ΑΦΜ*
Παρακαλούμε πληκτρολογήστε σωστά το ΑΦΜ

E-mail*
Μη έγκυρη διεύθυνση email


[1] Πληροφόρηση, προώθηση και εμπορική επικοινωνία προϊόντων και υπηρεσιών τις οποίες ενδιαφέρομαι να λάβω ή έχω ήδη λάβει από εσάς ακόμη και με αυτοματοποιημένα μέσα όπως π.χ. μέσω τηλεφώνου, SMS, MMS, FAX, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαδικτύου.
Επιλογή*
Η επιλογή είναι υποχρεωτική


[2] Προώθηση των προσωπικών μου δεδομένων σε τρίτους ή ομάδες τρίτων όπως Ασφαλιστικές Εταιρίες, Μεσίτες Ασφαλειών, εταιρίες Οδικής Βοήθειας, Νομικής Προστασίας, Πραγματογνώμονες – Εκτιμητές – Αναλυτές Ατυχημάτων με σκοπό την εκτέλεση συμβάσεων ασφάλισης, την διευκόλυνση σχετικών διαδικασιών όπως π.χ. την διαδικασία αποζημίωσης μετά από ατύχημα.
Επιλογή*
Η επιλογή είναι υποχρεωτική


[3] Την εξέταση της αίτησης, την ταυτοποίησή, και την ένταξή μου σε μία ομοιογενή κατηγορία κινδύνων, την εκτίμηση του κινδύνου που η «Εταιρία» καλείται να αναλάβει ή έχει αναλάβει, τη λήψη απόφασης για σύναψη σύμβασης ασφάλισης και τον υπολογισμό του ασφαλίστρου. Στο πλαίσιο της εκτίμησης κινδύνου, ενδέχεται να γίνει χρήση αυτοματοποιημένων μέσων ή και μεθόδων για τη λήψη απόφασης στο στάδιο της ανάληψης του κινδύνου.
Επιλογή*
Η επιλογή είναι υποχρεωτική


[4] Τη διαμόρφωση προφίλ και με ηλεκτρονικά μέσα σχετικά με τη συμπεριφορά και τις καταναλωτικές μου συνήθειες με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης εξυπηρέτησης, εξασφαλίζοντας την αμεσότητα και την ποιότητα στη διαχείριση των αιτημάτων μου καθώς και την αποστολή ερωτηματολογίων ικανοποίησης και αξιολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών της «Εταιρίας»
Επιλογή*
Η επιλογή είναι υποχρεωτική


[5] Την καταχώρηση και τήρηση των προσωπικών μου δεδομένων στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες της «Εταιρίας» καθώς και των ασφαλιστικών συμβάσεων που καταρτίσθηκαν για λογαριασμό μου με πρόσβαση αποκλειστικά από τους υπεύθυνους της «Εταιρίας» και κατά περίπτωση του εκάστοτε συνεργάτη-ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.
Επιλογή*
Η επιλογή είναι υποχρεωτική


ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
Ο παραπάνω αναφερόμενος σύμφωνα με το άρθρο 9.2α του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 (GDPR), έχοντας διαβάσει τη δήλωση Προστασίας Απορρήτου παρέχω ρητά και χωρίς επιφύλαξη τη συγκατάθεσή μου για την τήρηση και επεξεργασία των ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ευαίσθητα δεδομένα) για το σκοπό της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.
Επιλογή*
Η επιλογή είναι υποχρεωτική

Επισημαίνεται ότι άρνηση ή ανάκληση της σχετικής συναίνεσης, ενδέχεται να καθιστά αδύνατη την εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης. Επισημαίνεται ότι η συναίνεση θεωρείται αποδεκτή μόνο όταν δηλωθεί με θετική επιλογή (κλικ) στο πεδίο «ΝΑΙ, ΣΥΝΑΙΝΩ». Η επιλογή "ΟΧΙ, ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΩ" καθώς και η ΜΗ επιλογή θεωρείται ότι δεν παρέχουν συγκατάθεση

Είμαι υπαρκτό πρόσωπο*
Είμαι υπαρκτό πρόσωπο Ανανέωση Λάθος δεδομένα. Παρακαλούμε απαντήστε ξανά!

© 2023 Grand Cover Πράκτορες Ασφαλίσεων Μ.ΑΕ

Πατήστε "enter" για αναζήτηση
Πατήστε "enter" για αναζήτηση

logo agent 171x99

Μια νέα ιδέα στην ασφάλιση...

Τ: 210 34 55 090 E: info@grandcover.gr
Δ: Πειραιώς 205, 177 78 Ταύρος
ΑΦΜ: 801016808 ΓΕΜΗ: 147021303000

Λειτουργία Εταιρίας

Δευ - Παρ
9:00 πμ έως 17:00 μμ

Με τρεις λέξεις

business success

Φερεγγυότητα, αξιοπιστία και αποδεδειγμένη εμπειρία, είναι οι τρεις λέξεις που "σκιτσάρουν" την εικόνα της εταιρίας μας, των ιδρυτών και των στελεχών της.